Usługi

Firma zajmuje się prowadzeniem księgowości i rozliczeniami podatkowymi dla niewielkich firm - osób fizycznych, s.c., spółek osobowych prawa handlowego zatrudniających do 30 osób.

Zakres oferowanych usług:
- prowadzenie ksiąg handlowych,
- prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
- rozliczanie ryczałtu ewidencjonowanego,
- sporządzanie deklaracji podatkowych właścicieli PIT-5, VAT-7,
- rozliczenia z ZUS waścicieli i pracowników,
- sporządzanie przelewów na podatki i dla ZUS,
- sprawy pracownicze ( sporządzanie umów o pracę, umów zlecenia, zgłaszanie do ubezpieczeń, sporządzanie świadectw pracy, listy płac, deklaracji podatkowych PIT-4, informacji PIT-11, PIT-8B, RMUA, rozliczeń rocznych PIT-40 ),
- sporządzanie zeznań rocznych PIT-36 i PIT-37,
- wyjaśnienia w Urzędach Skarbowych i ZUS,
- pomoc w założeniu firmy ( doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania, wypełnianie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w Urzędzie Gminy/Sądzie, Urzędzie Skarbowym, ZUS ),
- inne usługi w miarę potrzeb.

Tworzenie Stron WWW - RAV.PL