O firmie

Firma powstała w 1994 roku i od tego czasu prowadzi działalno¶ć gospodarcz± w zakresie usług księgowych i doradztwa podatkowego. Wła¶cicielem firmy jest Ewa Ugorowska, magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiadane uprawnienia:

1. Wpis na listę doradców podatkowych Ministra Finansów nr 08466.
2. ¦wiadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 6672/97 uprawniaj±ce do usługowego prowadzenia ksi±g rachunkowych.
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialno¶ci cywilnej dla osób ¶wiadcz±cych zawodowo usługi doradztwa podatkowego na kwotę 47.500,00 PLN od jednego zdarzenia w TUiR WARTA, co stwarza poczucie bezpieczeństwa klienta przed ewentualn± szkod± powstał± z winy biura rachunkowego.

Firma jest niewielka, czego zalet± jest bezpo¶redni kontakt każdego klienta z wła¶cicielem firmy.

Tworzenie Stron WWW - RAV.PL